MARCUS BILLBERG'S FOND

För ledsna ungdomar med drogproblem och självmordstankar

Marcus Billbergs fond har tillkommit efter att Marcus den 9/1 2005 valde att ta sitt eget liv och lämna alla oss som älskade honom och som han själv också älskade. Marcus hade stundtals en mycket hård tid här på jorden men trots att ljuset i tillvaron blev synligt för både honom och oss valde han tragiskt nog att lämna sitt jordeliv. Vi i familjen som älskade och stod Marcus nära vill genom fonden fortsätta att kämpa för alla de ungdomar som likt Marcus har en tung väg att vandra. Fonden hoppas vi skall bidra till den kamp som vi vill starta för att förbättra situationen och behandlingen för ledsna ungdomar med drogproblem. Genom att arbeta med fonden som bas känner vi att Marcus finns med i allt vi gör och att all den kunskap han gav oss kan komma andra till del. Vi har valt att öppna fonden på internet den 27/2 2005, den dag som Marcus skulle ha haft sin 23:e födelsedag. I vår oändliga sorg kan vi också känna stolthet och tacksamhet att få ha varit bland dem som Marcus älskade allra mest. För oss var och förblir han världens bästa son och bror och vi hoppas han kan fortsätta att vara stolt över oss, varhelst han befinner sig nu!

Claes, Angelica & Maria
(Napaporn,Joachim, Linus & Oliver, Anders, Lina & Malin, Övrig släkt och många vänner)


 

Pg 148 68 49-1


Marcus Fond är öppen för alla som vill stödja vårt arbete med att hjälpa andra ungdomar i Marcus situation. Vi vill verka för att insatser görs, och kan göras för att förhindra att självmord blir den yttersta konsekvensen vid depression och ångest. Ingen skall behöva ta sitt liv genom att själen gör ont och det går att undvika genom bättre kunskap, behandling och uppmärksamhet. Det hoppfulla är att själmord faktiskt är den mest förhindringsbara dödsorsaken och det krävs bara lite mer kunskap och ett brett engagemang. Metoden QPR är ett enkelt och billigt medel som vi nu jobbar hårt med att försöka få resurer till att introducera i Sverige! En utbildning i akut livräddning vi fara för självmord!

Titta gärna in på sidan om QPR


Läs mer på sidan FONDENS SYFTE