FONDENS SYFTE

Vi, jag pappa Claes, Marcus systrar Angelica och Maria vill med all den erfarenhet och kunskap som Marcus gav oss under sitt liv arbeta för att förbättra inställningen och hjälpen till alla ungdomar som är ledsna och har drogproblem. Det handlar om allt från att förbygga att hamna i den situationen, till vad vi föräldrar, familj, vänner och samhälle kan göra för att hjälpa dem som redan finns med problemen. Vi vill väcka opinion för att synliggöra dessa ungdomars öde, vi vill synliggöra alla självmord och dess konsekvenser. Vår största resurs är vår erfarenhet och kunskap och genom Marcus Fond vill vi få möjlighet att förverkliga vårt behov av att vara med och påverka. Vi vill stödja enskilda projekt, organisationer, vi vill premiera goda insatser och vi ställer gärna upp och föreläser utifrån vår erfarenhet och med vårt öde som grund. Marcus får vi inte tillbaka men vi kanske kan rädda andra ungdomar och på så sätt ge Marcus liv ett vidare och djupare innehåll. Vi har Marcus med i våra hjärtan och i våra minnen i allt vi gör!